Specjaliści korzystający z dostępnych na rynku narzędzi do monitoringu mediów poświęcają średnio najwyżej godzinę tygodniowo na analizę mediów tradycyjnych – wynika z opublikowanego przez IRCenter raportu na temat rynku marketing technologies w Polsce.

W ramach przeprowadzonego przez agencję IRCenter badania osoby odpowiedzialne za marketing i komunikację wypowiedziały się m.in. na temat narzędzi do monitoringu i analityki Internetu, mediów społecznościach oraz tradycyjnych, narzędzi do zarządzania reklamą, systemów do zarządzania ruchem na stronach internetowych i marketing automation lub łączenia i analizy danych.

Okazuje się, że mimo iż narzędzia do monitoringu mediów tradycyjnych (prasa, radio, tv) są popularne wśród większości przebadanych specjalistów (64%), korzystanie z nich zajmuje im stosunkowo niewiele czasu – średnio do 1 godziny tygodniowo. W dodatku, co trzeci respondent chciałby zmniejszyć ilość czasu poświęcanego na korzystanie z tych narzędzi. Niemal co drugi badany (48%) jest przekonany, że zwiększenie ilości czasu poświęconego na korzystanie z narzędzi do monitoringu mediów tradycyjnych nie poprawiłoby jego efektywności w pracy.

Źródło: Rynek marketng technologies w Polsce, IRCenter, maj 2015.
Źródło: Rynek marketng technologies w Polsce, IRCenter, maj 2015.

„Wyniki przeprowadzonego przez nas badania wyraźnie pokazują, że media tradycyjne nie są priorytetem specjalistów pracujących w komunikacji i marketingu. W swojej codziennej pracy spędzają oni znacznie więcej czasu analizując i planując działania promocyjne online” – mówi Marcin Krzosek, dyrektor zarządzający IRCenter.

Mimo iż specjaliści nie odczuwają potrzeby poświęcania większej ilości czasu na monitoring i analizę mediów tradycyjnych, w dostępnych narzędziach doceniają natychmiastowy i wygodny dostęp do danych oraz ich rzetelność, a także możliwość dopasowania narzędzi do własnych potrzeb. W związku z tym prawie połowa badanych nie zamierza w najbliższej przyszłości dokonywać zmian dostawcy danych.

Zgodnie z deklaracjami narzędzia do monitoringu mediów tradycyjnych są wykorzystywane głównie przez klientów końcowych i pracowników agencji PR przede wszystkim w celu optymalizacji bieżącej komunikacji. Badani wskazywali także na potrzebę analizy wizerunku marki oraz identyfikacji potencjalnych kryzysów, audytu efektywności komunikacji i kampanii, a także monitoring działań konkurencji.

Dane pochodzą ze zrealizowanego przez IRCenter badania „Rynek marketing technologies w Polsce”. Dane zostały zebrane metodą CAWI w okresie od stycznia do marca 2015. W badaniu wzięło udział 222 specjalistów i użytkowników technologii marketingowych online działających w modelu SaaS Badanie zostało zrealizowane we współpracy z partnerami: SoTrender, CatNapoleon, SentiOne, Monitori, Press-Service, Instytut Monitorowania Mediów, NewsPoint, Tableau, admonit.

MarketingLink jest patronem medialnym raportu.

Pobierz raport [PDF]


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu


Niech Cię widzą w sieci! - Grzegorz Miłkowski