Już jutro, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Krakowski Park Technologiczny organizuje w swojej siedzibie II giełdę startupów. Zaproszeni są zarówno innowacyjni pomysłodawcy, naukowcy, studenci, młodzi przedsiębiorcy, jak i inwestorzy łowiący rokujące przedsięwzięcia.

18 listopada, podczas kolejnego spotkania giełdowego realizowanego w ramach projektu „Sieć Inwestorów KPT” osiem początkujących firm zaprezentuje swoje innowacyjne projekty zgromadzonym inwestorom (aniołom biznesu, funduszom inwestycyjnym). Każda firma będzie miała 10 minut na „sprzedanie” swojego pomysłu.

Sieć Inwestorów Krakowskiego Parku Technologicznego jest projektem o charakterze ogólnopolskim realizowanym od listopada 2009 r. do końca 2011 r. To wspólna platforma dla ludzi z innowacyjnymi pomysłami oraz instytucjami i biznesmenami świadomymi swoich możliwości finansowych.

– Liczy się dobry pomysł, skuteczny zespół oraz konkretna wizja rozwoju przedsięwzięcia. Jeśli inwestor pozytywnie oceni te trzy czynniki, mamy szansę na sukces – przekonuje Marcin Kuflowski, koordynator projektu Sieć Inwestorów KPT.

Innowatorzy prezentujący się podczas najbliższej Giełdy startup, otrzymali pozytywną rekomendację małopolskich instytucji otoczenia biznesu, partnerów projektu. W skład specjalnej rady konsultacyjnej wchodzą przedstawiciele inkubatorów przedsiębiorczości, centrów transferu technologii, klastrów, izb gospodarczych i organizacji pozarządowych zorientowanych na nowoczesne technologie. Wsparcie Rady partnerów gwarantuje odpowiedni poziom projektów prezentowanych inwestorom.

– Giełda startupów jest odpowiedzią Krakowskiego Parku Technologicznego na potrzebę wspierania młodych, innowacyjnych firm, którym brakuje kapitału na start. Dzięki szerokiej współpracy Parku, mamy możliwość zapraszania inwestorów z całej Polski, a tym samym budowania aktywnej platformy spotkań i współpracy. Mamy nadzieję, iż podczas krakowskich Giełd startupów uda się złowić prawdziwe perły inwestycyjne, czego zarówno inwestorom jak i pomysłodawcom życzę – podsumowuje dr Sławomir Kopeć, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego.

II Giełda start-upów odbędzie się 18 listopada 2010 r. (czwartek) o godz. 13:00 w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego przy Al. Jana Pawła II 41 L w Krakowie.

Więcej informacji na temat Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl.


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu


Niech Cię widzą w sieci! - Grzegorz Miłkowski