Na reklamę video coraz częściej natykamy się na różnych portalach internetowych. Jeszcze jakiś czas temu, znaliśmy ją praktycznie z największych portali informacyjnych czy YouTube’a. Jak rysuje się przyszłość video marketingu?

Pracownia Millward Brown na zlecenie SMEbusiness.pl przeprowadziła badania dotyczące kondycji, postrzegania i możliwej przyszłości reklamy video w internecie. Celem było sprawdzenie zasięgu przekazu video w internecie, zwyczajów korzystania z treści filmowych w sieci i zmian w nich zachodzących, zbadania postaw odbiorców wobec reklam typu MMS-video, video-mailing, PreRoll oraz określenia efektywności, atrakcyjności i perswazyjności tego typu przekazów reklamowych.

Podstawowym wnioskiem z badania jest zmiana w poziomie konsumowania poszczególnych typów mediów. Jeszcze 5 lat temu na czele w tym zestawieniu była telewizja, jednak tendencja w przypadku tego klasycznego medium nie jest korzystna. Obecnie zyskuje internet i ten trend będzie się nasilał w przyszłości.

Bardzo ważnym w przypadku badania i prognozowania trendów w reklamie video jest określenie urządzeń i częstotliwości ich używania do surfowania w sieci. Okazuje się, że najwięcej osób z internetu korzysta za pomocą laptopa i smartfona. Jednak w przypadku materiałów video, drugie miejsce zajmuje komputer stacjonarny. Trzeba jednak zaznaczyć, że ankietowane osoby wskazały zwykłego PC – ta głównie jako narzędzie do pracy. Jednak ciągle zwiększająca się popularność smartfonów i tabletów może podkopać pozycję komputera stacjonarnego jako nośnika treści video.

Jak pokazuje to badanie, udział w czasie poświęconym na oglądanie treści video zmienia się na korzyść internetu. Co ważne, dotyczy to wszystkich przebadanych grup wiekowych.

źródło: Raport Zasięg i ocena technologii przekazu video w internecie
źródło: Raport Zasięg i ocena technologii przekazu video w internecie

Ciekawe wskaźniki dotyczą także zwyczajów korzystania z różnych form reklamy video. Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że użytkownicy internetu bardziej akceptują reklamy video w czasie korzystania z komputera stacjonarnego i laptopa niż ze smartfona i tabletu.

wykres2
źródło: Raport Zasięg i ocena technologii przekazu video w internecie

Okazuje się też, że reklama z możliwością pominięcia po 5 sekundach i reklama MMS – video są o wiele lepiej oceniane niż inne formy reklamy video.

wykres3
źródło: Raport Zasięg i ocena technologii przekazu video w internecie

Należy także zaznaczyć, że reklama video w internecie jest postrzegania jako nowoczesna forma reklamy, w przeciwieństwie do podobnych materiałów nadawanych w telewizji.

wykres4
źródło: Raport Zasięg i ocena technologii przekazu video w internecie

Na koniec warto wspomnieć także o oczekiwaniach użytkowników internetu, co do przekazu jaki powinna nieść reklama video. Najbardziej poszukiwanymi treściami są fachowe, przydatne w pracy zawodowej materiały filmowe.

Wyniki raportu podsumowuje ekspert, dr Izabella Anuszewska, Research Unit Director Millward Brown: – Wyniki niewątpliwie wskazują na rolę samego internetu jako najważniejsze medium niedalekiej przyszłości. Nie można jednak wskazywać bezpośrednio na upadek mediów tradycyjnych jak prasa czy telewizja – mówi i podkreśla, że media te wciąż pozostają mediami najbardziej wiarygodnymi. – Wydawcy prasowi czy telewizyjni wciąż będą realizować swoje cele dotarcia do jak największej liczby odbiorców, niemniej w sposób bardziej optymalny przy wykorzystaniu właśnie internetu, którego powierzchnia nie jest ograniczona do kilkudziesięciu stron – jak w wypadku prasy, czy kilku minut w telewizyjnym czasie antenowym.Wszystkie media, włącznie z telewizją, która ma wciąż najsilniejszy wpływ na odbiorcę pozostaną stabilne, niemniej wszyscy będą integrować swoje treści z internetem, bowiem tego oczekuje rynek i jest to nieuniknione – stwierdza Anuszewska.


Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI, formą internetowego wywiadu przeprowadzonego na grupie osób w przedziale wiekowych 18-49 lat.


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu


Niech Cię widzą w sieci! - Grzegorz Miłkowski