W jaki sposób firmy komunikują się ze swoimi odbiorcami? Czy chętnie korzystają z wideo marketingu i współpracy z influencerami? Jakie cele realizują za pomocą poszczególnych narzędzi? 

Komunikacja marketingowa, czyli najprościej mówiąc wymiana informacji między firmą, a otoczeniem rynkowym to proces, który możemy przeprowadzać za pomocą wielu narzędzi. Do dyspozycji mamy takie formy jak tradycyjne ulotki i reklama pasowa, e-mail marketing, influencer marketing czy media społecznościowe. Które z nich najczęściej stosują marketerzy? Jakie przynoszą efekty?

W raporcie stworzonym po konferencji “Marketing Progress” przez Mind Progress Group zaprezentowano wyniki badań na temat wykorzystywania narzędzi w procesie komunikacji marketingowej. Za pomocą rozmów telefonicznych CATI przeprowadzono wywiady z osobami decyzyjnymi w zakresie marketingu z 200 przedsiębiorstw, zarówno małych, średnich, jak i dużych. W większości były to firmy oferujące usługi, zajmujące się handlem czy produkcją. Respondentami byli głównie przedstawiciele przedsiębiorstw specjalizujących się w handlu hurtowym, przemyśle motoryzacyjnym i budownictwie, przede wszystkim o oddziaływaniu ogólnopolskim, kapitale polskim i ponad 10-letniej historii. Odpowiedzi na pytania udzielali głównie mieszkańcy województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, w tym przede wszystkim pracownicy działu marketingu, specjaliści ds. marketingu, a także kierownicy i dyrektorzy ds. sprzedaży i marketingu. W wywiadach nie uwzględniono wszystkich dostępnych narzędzi, tylko te najpopularniejsze w ostatnim czasie, co miało na celu sprawdzenie na ile firmy zaadaptowały trendy do swoich działań.

Co wynika z badań? Przede wszystkim mniej niż połowa badanych, bo 42,5 procent, zadeklarowało współpracę z zewnętrznymi podmiotami realizującymi działania z zakresu marketingu internetowego, tj. z agencją marketingową. Natomiast 50 procent firm prowadzi działania we własnych zakresie. Zaledwie kilka procent deklaruje współpracę z freelancerami (8,5 procent), domami mediowymi (6,5 procent) czy agencją performance (4 procent). Małe firmy realizują działania głównie we własnym zakresie (57,7 procent), a średnie w podobnym stopniu decydują się działania we własnym obrębia, jak i współpracę z agencją (kolejno 45,6 procent i 48,5 procent). W przypadku dużych firm firmy dokładnie połowa prowadzi działania z udziałem agencji, a 46,9 procent pracuje we własnym zakresie.

Jakie narzędzia komunikacji marketingowej są najpopularniejsze?

źródło: Nowa Rola Marketingu
źródło: Nowa Rola Marketingu

Z jakich narzędzi korzystają marketerzy? Przede wszystkim, według przeprowadzonych badań, 93,5 procent firm posiada stronę internetową i jest to zdecydowanie najpopularniejsze narzędzie komunikacji marketingowej. W dalszej kolejności wciąż wykorzystuje się tradycyjne formy komunikacji jak ulotki (66,5 procent) oraz reklama prasowa (63 procent). Ponad 50 procent przedsiębiorstw wykorzystuje do komunikacji e-mail marketing oraz event marketing, a za pomocą mediów społecznościowych komunikuje się 48 procent firm. Gadżety i gazetki firmowe są ciągle niż reklama wideo w internecie czy marketing mobilnym. Najrzadziej korzysta się z reklamy telewizyjnej (16,5 procent), lokowania produktów (19,5 procent) oraz działań CSR (21 procent).

źródło: raport Nowa Rola Marketingu
źródło: raport Nowa Rola Marketingu

Jak wygląda to pod względem wielkości firm? Dane procentowe wskazują, że im większe przedsiębiorstwo, tym większa liczba wykorzystywanych narzędzi. Różnica pomiędzy małymi, a dużymi przedsiębiorstwami jest widoczna. Natomiast średnie firmy niewiele tracą w stosunku do dużych. Z raportu wynika, że na droższe działania, takie jak reklama telewizyjna, lokowanie produktów czy sponsoring, decydują się raczej większe przedsiębiorstwa. Największa różnica stosunku wielkości firmy do narzędzia widoczna jest przy reklamie prasowej. 81,3 procent dużych firm publikuje reklamę w prasie, a w przypadku małych firm robi to blisko połowa mniej, bo 41,2 procent. Małe i średnie przedsiębiorstwa komunikują się przede wszystkim za pomocą stron internetowych oraz ulotek, natomiast duże za pomocą stron www i wspomnianej reklamy prasowej.

Do jakich celów wykorzystujemy narzędzia komunikacji marketingowej?

W ramach badania zapytano ankietowych o to, do jakich celów wykorzystywane są podane narzędzia. Podano pięć wariantów: pozyskiwanie nowych klientów, budowanie świadomości i wizerunku marki, wsparcie sprzedaży, zwiększanie lojalności klientów oraz obsługa klienta. Jako narzędzia służące przede wszystkim do pozyskania nowych klientów wskazywano najczęściej social media, wideo marketing oraz buzz marketing. Narzędziami budującymi świadomość i wizerunek marki są według ankietowanych mobile marketing oraz content marketing. Natomiast większość narzędzi, tj. e-mail marketing, remarketing, digital customer experience, design thinking, automatyzacja marketingu oraz brand journalism traktowanych jest jako wsparcie sprzedaży. W obsługa klienta i zwiększanie jego lojalności są stawiane na czwartym i piątym miejscu pośród wyżej wymienionych celów komunikacji.

Co nowego planują wdrożyć firmy?

źródło: raport Nowa Rola Marketingu
źródło: raport Nowa Rola Marketingu

Firmy niechętnie decydują się na rozszerzanie metod komunikacji. Większość badanych, bo aż 60,2 procent przedsiębiorstw, zadeklarowało, że nie planuje wdrażać nowych narzędzi w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ci, którzy planują rozoszerzyć swoje działania wskazywali na wideo marketing (11,1 procent), współpracę z influencerami (7 procent) oraz automatyzację marketingu (5,8 procent). Najrzadziej deklarowano myslenie o wdrożeniu grywalizacji w internecie oraz brand journalismu (w obu przypadkach 1,8 procent).

Biorąc pod uwagę wielkość firm, połowa małych firm nie myśli o wdrażaniu nowych narzędzi, natomiast w przypadku dużych biznesów nowych metod komunikacji nie planuje aż 71,4 procent ankietowanych. Niewielkie przedsiębiorstwa planujące wdrożenie nowych narzędzi zdecydują się na wideo marketing (12,3 procent), automatyzację marketingu (10,5 procent) czy design thinking (10,5 procent). Średnie myślą o działaniach także o działaniach w obszarze wideo marketingu (12,7 procent), współpracy z influencerami (6,3 procent), social mediach (4,8 procent) czy remarketingu (4,8 procent). Natomiast duże przedsiębiorstwa przewidują korzystanie z real time marketingu (7,9 procent), a także proximity marketingu i formatów wideo (w obu przypadkach 6,3 procent).

Cel – wsparcie sprzedaży

Z badania wynika, że marki wciąż chętnie korzystają z tradycyjnych form komunikacji, takie jak ulotki i reklama prasowa. Z pewnością wynika to z dostosowania do grupy docelowej, do której nie zawsze można trafić za pomocą wideo w internecie i mediów społecznościowych. Małe przedsiębiorstwa decydują się na działania, które nie wymagają dużych nakładów finansowych i często prowadzą działania na własną rękę. Co ciekawe, większość dużych firm nie planuje wdrożyć nowych narzędzi komunikacji marketingowej. Z badań wynika także, że najczęściej wykorzystywanymi formami komunikacji są e-mail marketing, social media i wideo marketing. Growth hacking, programmatic oraz proximity marketing są zaś mało znane. Firmy decydują się również coraz chętniej na współpracę z influencerami lub mają ją w planach (11,5 procent już z niej korzysta, a 7,5 procent zamierza z niej skorzystać w ciągu 12 miesięcy).

Korzystanie z narzędzi komunikacji marketingowej wciąż ma na celu przede wszystkim wsparcie sprzedaży, a w najmniejszym stopniu obsługę klienta. W dalszej kolejności dba się o budowanie świadomości marki czy zwiększanie lojalności. Marki są wciąż znacznie bardziej zorientowane na sprzedaż, niż dbanie o wizerunek i lojalność wobec nich.

Cały raport dostępny tutaj 


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu