W poszukiwaniu lukratywnej strategii biznesowej warto rozważyć stworzenie zróżnicowanej strategii dla swoich produktów lub usług, czyli na działaniach z obszaru marketingu zróżnicowanego. Na czym to polega?

Czym jest marketing zróżnicowany ?

Strategia marketingu zróżnicowanego znajduje się pomiędzy marketingiem masowym, prowadzącym jednolite działania reklamowe do możliwie jak najszerszej grupy konsumentów, a marketingiem kierowanym, zakładającym konieczność dostosowania przekazu do każdej z grup docelowych. Marketing zróżnicowany, podobnie jak marketing masowy, ma na celu dotarcie do jak największej grupy potencjalnych nabywców, ale z uwzględnieniem podziału rynku na segmenty. Dzięki temu możliwe jest kierowanie produktów lub usług do wszystkich konsumentów, jednak przy uwzględnieniu potrzeb i preferencji odbiorców należących do poszczególnych segmentów.

Marketing zróżnicowany to coś, co nie jest nam obce. Wystarczy spojrzeć na reklamy w środkach masowego przekazu i w internecie. W czasie gdy jeden ubezpieczyciel reklamuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla każdego, inny proponuje ubezpieczenie NNW dla uczniów, studentów, sportowców,  kierowców i pasażerów, nauczycieli, lekarzy itp. Jedna firma farmaceutyczna może proponować multiwitaminy uzupełniające codzienną dietę, a inna – suplementy diety dedykowane kobietom, dzieciom i młodzieży, seniorom, a nawet wegetarianom i weganom. Na tych samych zasadach marketing zróżnicowany wykorzystują producenci kosmetyków, odzieży, elektroniki użytkowej, sklepy internetowe, banki, dostawcy usług cyfrowych i inne podmioty.

Z marketingu zróżnicowanego chętnie korzystają duże przedsiębiorstwa, ale nie ma przeciwwskazań, by strategię tą zastosować też na mniejszą skalę. Szczególnie jeśli firma skoncentruje się na rynkach niszowych.

Strategia marketingu zróżnicowanego krok po kroku

Chcąc wdrożyć działania oparte o założenia marketingu zróżnicowanego, należy wyjść od podziału na segmenty rynku docelowego. Im dokładniejszy podział, tym łatwiejsze będzie przygotowanie oferty odpowiadającej potrzebom odbiorców z każdego z segmentów. Zanim jednak przejdziemy do przygotowywania oferty, musimy zdefiniować wspomniane potrzeby i określić, jak nasze produkty lub usługi mogą je zaspokajać. Na tej podstawie można zróżnicować ofertę tak, aby dopasować ją do poszczególnych segmentów rynku. Można wziąć pod uwagę rozróżnienie produktów i form ich prezentacji, zastosowanie odmiennej polityki cenowej, jak i wdrożenie różnorodnych form dystrybucji. Ostatni krok to znalezienie punktów styku marki z klientami z wyodrębnionych grup i dopasowanie formy komunikacji do poszczególnych kanałów.

Marketing zróżnicowany – słabe i mocne strony

Zastosowanie zróżnicowanego marketingu pozwala odwoływać się do różnych potrzeb klientów, dzięki czemu oferta firmy staje się o wiele bardziej atrakcyjna. Przykładowo smartfon o dobrych parametrach przyciągnie mniejszą uwagę niż dobrze zaprezentowany smartfon gamingowy. W końcu mówi się, że jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Ponadto zróżnicowanie oferty oraz podejścia do sprzedaży produktów i usług, paradoksalnie zwiększa, a nie ogranicza zasięg oferty, pozwalając dotrzeć do większej liczby klientów. W efekcie można zwiększyć sprzedaż oraz zyskać znaczną przewagę konkurencyjną. Strategia marketingu zróżnicowanego może się też doskonale sprawdzić w przypadku identyfikowania nisz na rynkach i wypełnianie ich odpowiednimi produktami lub usługami.

Oczywiście z zastosowaniem marketingu zróżnicowanego wiążą się pewne zagrożenia. Największym niebezpieczeństwem jest utrata spójności w komunikacji, co może prowadzić do ogólnego osłabienia wizerunku marki. Strategia marketingu zróżnicowanego, która zakłada dotarcie do masowego klienta, ale jednocześnie z podziałem na segmenty i z uwzględnieniem rynków niszowych może też generować większe koszty niż tradycyjne działania, oparte na marketingu masowym. Ostatnim z poważnych niebezpieczeństw wynika z nieprawidłowego podziału rynku, z mylnego odczytania potrzeb konsumentów i tym samym z prowadzenia nietrafionych, a więc nieefektywnych działań.


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu