Badacze ustalili, że podczas, gdy mężczyźni komunikują newsy, wydarzenia czy treści kultury masowej, kobiety skupiają się na utrzymywaniu relacji z przyjaciółmi i rodziną.

Co ważne, celem badań było opisanie pewnego kluczowego okresu w życiu młodych ludzi, jakim jest faza przejściowa między ostatnim etapem edukacji a wejściem na rynek pracy i związanymi z nim decyzjami odnośnie przyszłości, kariery czy założenia rodziny. Jest to istotny kontekst dla przedstawienia powyższych wniosków.

Wyniki badań mogą mieć ogromne znaczenie dla branży marketingowej i prowadzenia kampanii na największym obecnie portalu społecznościowym na świecie. Dostarczają bowiem informacji na temat sposobów dotarcia do młodych ludzi.

Pełna treść raportu


Czytaj więcej na SocialPress.pl


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu


Niech Cię widzą w sieci! - Grzegorz Miłkowski