Jesienią korzystających z Google Ads czekają zmiany. Kwoty faktur i wyciągów zostaną powiększone o dodatkowe opłaty. Jakie?

Jak poinformowało Google, od 1 października 2021 r. do faktur i wyciągów dotyczących reklam zakupionych przez Google Ads i miejsc docelowych w YouTube zakupionych w ramach rezerwacji wyświetlanych doliczane będą dodatkowe opłaty. Wskazano kraje, których dotyczyć będzie ta zmiana.

O części z wyżej wspomnianych opłat informowano już wcześniej. W przypadku Austrii, Turcji i Wielkiej Brytanii są one doliczane już od 1 listopada 2020 roku. We Francji i Hiszpanii dzieje się tak od 1 maja 2021 roku. Od 1 października do grona krajów, których dotyczą dodatkowe opłaty, dołączą Indie i Włochy, dla których doliczane będą ustawowe koszty w wysokości 2%.

Obecnie dla reklam wyświetlanych w poszczególnych krajach sytuacja wygląda następująco: 

  • w Austrii – do każdej faktury lub wyciągu będzie dodawana opłata DST w wysokości 5%
  • we Francji – do każdej faktury lub wyciągu będą dodawane ustawowe koszty operacyjne w wysokości 2%
  • w Indiach – do każdej faktury lub wyciągu będą dodawane ustawowe koszty operacyjne w wysokości 2%
  • we Włoszech – do każdej faktury lub wyciągu będą dodawane ustawowe koszty operacyjne w wysokości 2%
  •  w Hiszpanii – do każdej faktury lub wyciągu będą dodawane ustawowe koszty operacyjne w wysokości 2%
  • w Turcji – do każdej faktury lub wyciągu będą dodawane ustawowe koszty operacyjne w wysokości 5%
  • w Wielkiej Brytanii – do każdej faktury lub wyciągu będzie dodawana opłata DST w wysokości 2%.

Dodatkowe opłaty w Google Ads – dlaczego?

Jak wyjaśnia Google, opłaty będą doliczane, aby pokryć część kosztów wynikających z przepisów dotyczących podatków od usług cyfrowych w tych jurysdykcjach.

W uzasadnieniach giganta może znaleźć informację, że przypadku Austrii i Wielkiej Brytanii wynika to z wprowadzenia nowego podatku od usług cyfrowych. We Francji i Hiszpanii jest to spowodowane koniecznością pokrycia części kosztów wynikających z przestrzegania przepisów dotyczących podatku od usług cyfrowych. W Indiach, Włoszech i Turcji wynika to zaś ze znaczącego wzrostu złożoności tamtejszych przepisów i kosztów związanych z ich przestrzeganiem.

Sposób naliczania 

Google podkreśla także, że opłaty będą naliczane na podstawie liczby wyświetleń lub kliknięć reklam w danym kraju. Oznacza to więc, że jeśli wyświetlamy reklamy w kilku krajach, opłaty dotyczą tylko treści wyświetlanych użytkownikom w wyżej wspomnianych państwach, które obejmują nowe zasady.

Gigant z Mountain View wyjaśnia, że w przypadku płatności automatycznych i fakturowania miesięcznego dodatkowe opłaty będą dodawane do kosztów wygenerowanych na koncie Google Ads jednorazowo na koniec każdego miesiąca, a my uiścimy je przy kolejnym rozliczeniu.

Co ważne, opłaty te będą też dodawane do budżetu konta. Oznacza to, że jeśli nasz budżet wynosi 100 euro, to za wyświetlanie reklam w Austrii (gdzie doliczane jest 5%) naliczony zostanie podatek od usług cyfrowych w wysokości 5 euro i wówczas całkowita opłata wyniesie 105 euro (plus podatki obowiązujące w Twojej jurysdykcji, np. VAT). 

W przypadku płatności ręcznych lub przedpłat na koncie płatności automatycznych, wspomniane opłaty mogą zostać naliczone po wykorzystaniu środków wpłaconych na konto. W takim przypadku saldo konta pozostanie otwarte, a opłaty zostaną automatycznie potrącone z następnej wpłaty. Jeśli więc wysokość dodatkowej opłaty będzie wynosić np. 5 euro, a my dokonamy wpłaty w wysokości 100 euro, otrzymamy 95 euro na wyświetlanie reklam i nasze saldo na koncie wyniesie 95 euro.

W przypadku miejsca docelowego w YouTube wykupionego w systemie rezerwacji, podobnie jak w pierwszym przykładzie, opłaty będą dodawane do budżetu konta. Dodatkowe obciążenie będzie doliczane na koniec każdego miesiąca, a my uregulujemy je przy kolejnym rozliczeniu. 

Gdzie sprawdzić kwotę doliczonych opłat?

Dodatkowe opłaty możemy sprawdzić na miesięcznej fakturze lub wyciągu, jako osobna pozycja dla każdej jurysdykcji. Znajdziemy je także w sekcji „Transakcje” na koncie Google Ads. 

Źródło: na podstawie Centrum Pomocy Google

 


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu