Z badania przeprowadzone przez Movable Ink w Stanach Zjednoczonych wynika, że więcej niż połowa amerykańskich konsumentów e-maile odczytuje na urządzeniach przenośnych. Użytkownicy iPhone’ów są mniej cierpliwi niż właściciele Androidów, komunikacja na urządzeniach mobilnych buduje też większą konwersję.

Połowę e-maili odczytujemy na telefonach

Źródło: Movable Ink
Źródło: Movable Ink

67% e-maili, przez amerykańskich konsumentów, jest otwierana na urządzeniach przenośnych- telefonach komórkowych oraz tabletach. Liczba ta nieznacznie wrosła w porównaniu z rokiem poprzednim.

Na telefonach chętnie sięgamy po więcej

Źródło: Movable Ink
Źródło: Movable Ink

Jak wykazało badanie, prawie połowa konwersji, odbywa się na telefonach komórkowych (49.4%), a 36.7% na komputerze. Słabo w tym zestawieniu wypadły tablety.

Właściciele iPhonów są niecierpliwi


Źródło: Movable Ink
Źródło: Movable Ink

Z badania wynikło, że 54% osób posiadających Androidy poświęca więcej niż 15 sekund na przeczytanie e-maila. Dla porównania tyle samo czasu przeznacza tylko 34.7% użytkowników iPhonów. ­Co ciekawe, na komputerze, porównywalny jest procent osób poświęcających więcej niż 15 sekund jednej wiadomości jak i osób, które “rzucają okiem” na e-maila krócej niż 3 sekundy.

Telefon nie dla każdego

Źródło: Movable Ink
Źródło: Movable Ink

Serwisy internetowe oraz sprzedaż odzieży są dziedzinami, których newslettery najczęściej otwierane są na telefonach. Najrzadziej z kolei serwisy bankowe albo te z kategorii: podróże. Może to wynikać z faktu, że trudniej jest ich ogłoszenia, raporty przeczytać na małym ekranie.

Na telefonie rano, na tablecie wieczorem

Źródło: Movable Ink
Źródło: Movable Ink

E-maile na smartfonach odczytywane są głównie w godzinach porannych (6:00 – 7:00 ), na komputerze liczba ta znacząco wzrasta przed południem i utrzymuje się w ciągu dnia, ale spada około godziny 16:00. Z kolei wieczorem wzrasta liczba wiadomości odczytywanych na tablecie.

Raport obala stereotypowe myślenie, że e-maile czytamy głównie na komputerach. Pokazuje firmom jak istotna jest godzina wysyłki newsletter oraz jak ważne jest dostosowanie formatu e-maila do urządzeń mobilnych. Z kolei dane pokazujące ile sekund odbiorca poświęca na przeczytanie wiadomości utwierdza w przekonaniu, że im krócej i konkretniej tym lepiej.

 


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu


Niech Cię widzą w sieci! - Grzegorz Miłkowski