IAB AdEx jest badaniem cyklicznym służącym do monitoringu wydatków na reklamę internetową. Projekt realizuje IAB Polska wspólnie z PwC od 2007 roku, a jego wyniki stały się standardem rynkowym i są bazą dla innych analiz dotyczących wydatków reklamowych.

Raport z badania IAB AdEx przeprowadzanego przez PwC wskazuje, że wartość rynku reklamy internetowej w Polsce w pierwszym półroczu 2010 roku wyniosła 777 mln zł, co w porównaniu do 658 mln zł odnotowanych w tym samym okresie ubiegłego roku, oznacza prawie 20% wzrost rynku.

– Wzrost wydatków na reklamę online w pierwszym półroczu w stosunku do ub.r. potwierdza, że spowolnienie w branży online spowodowane ogólną dekoniunkturą gospodarczą mamy za sobą – komentuje wyniki Piotr Kowalczyk, prezes zarządu IAB Polska. – Branże które najbardziej zwiększyły swoje wydatki czyli motoryzacja, telekomunikacja i żywność, to branże tradycyjnie opierające swoją komunikację marketingową na długofalowym budowaniu wizerunku – dodaje.

Wydatki na reklamę online

W stosunku do pierwszego kwartału 2010 r., wydatki na reklamę online w okresie kwiecień – czerwiec zwiększyły się o prawie 10%, z 372 do 405 mln zł, co potwierdza tendencję wzrostową rynku. Szczegółowa analiza danych za ubiegły rok pozwala spodziewać się spadku wydatków w trzecim kwartale 2010 r., co jest zgodne z sezonowością wydatków reklamowych obserwowaną na innych rynkach Europy.

Udziały i wzrosty w wydatkach na reklamę online

Największy wzrost wydatków względem pierwszego półrocza 2009 zanotowała reklama typu SEM (30%) oraz ogłoszenia (22%), zaś w porównaniu do pierwszego kwartału br. największy wzrost uzyskał display (25%). Fot: iabpolska.pl
Największy wzrost wydatków zanotowała reklama typu SEM (30%) oraz ogłoszenia (22%). Fot: iabpolska.pl
Biorąc pod uwagę podstawowy podział reklam internetowych, najważniejszym kanałem nadal pozostaje reklama graficzna z 47% udziałem w rynku, choć w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku zanotowała spadek udziału o 2 punkty procentowe na rzecz marketingu w wyszukiwarkach – SEM i e-mail (obecnie odpowiednio 28% i 7% udział). Ogłoszenia (16%) utrzymały swoją pozycję udziałów w rynku na tym samym poziomie. Biorąc pod uwagę inne klasyfikacje reklam internetowych, nieznacznie spadły udziały reklamy efektywnościowej (model CPA), natomiast wideo i reklama behawioralna odnotowały tendencję wzrostową.

Największy wzrost wydatków względem pierwszego półrocza 2009 zanotowała reklama typu SEM (30%) oraz ogłoszenia (22%), zaś w porównaniu do pierwszego kwartału br. największy wzrost uzyskał display (25%).

Wydatki na reklamę online w podziale na sektory

Finanse, motoryzacja oraz telekomunikacja to sektory generujące 40% wydatków reklamowych w internecie. Zaraz za nimi plasują się dobra trwałe (36%), podczas gdy dobra szybko zbywalne, stanowią razem jedną siódmą (15%) rynku. W porównaniu do pierwszego półrocza 2009 roku struktura wydatków w sektorach produktowych pozostaje zbliżona. Istotną różnicę zanotował jedynie handel, który spadł o 5 punktów procentowych. Wzrosły wydatki w motoryzacji i telekomunikacji.

Finanse, motoryzacja oraz telekomunikacja to sektory generujące 40% wydatków reklamowych w internecie. Fot: iabpolska.pl
Finanse, motoryzacja oraz telekomunikacja to sektory generujące 40% wydatków reklamowych w internecie. Fot: iabpolska.pl

Miejsce Polski na mapie Europy

Wyniki raportu zbiorczego AdEx 2009, sporządzone na podstawie danych finansowych z 23 rynków Europy, plasują Polskę w pierwszej trójce państw o największym wzroście wydatków na reklamę online. Biorąc pod uwagę udział wydatków na reklamę internetową w całkowitych budżetach reklamowych, Polska znajduje się na końcu pierwszej dziesiątki, jednak utrzymując dotychczasowe tempo wzrostu można spodziewać się szybkiego awansu Polski na wyższe miejsce w tym rankingu.


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu


Niech Cię widzą w sieci! - Grzegorz Miłkowski