unia-europejska-Horia-Varlan-CC-Flickr

Przedsiębiorca w europejskiej sieci nie jest bezbronny

Gdzie szukać pomocy w przypadku: reklamacji towaru kupionego w UE, problemów z ubezpieczeniem zdrowotnym za granicą czy nieuczciwych praktyk zagranicznego banku? Do kogo zgłosić skargę na urzędnika z innego kraju UE lub opieszałość procedur? Kto pomoże małemu przedsiębiorcy, chcącemu rozszerzyć działalność poza rynek krajowy? To tylko część pytań, na które odpowiadali eksperci podczas rozpoczętej dziś konferencji pt. „Networking, czyli jak sieci współpracy UE pomagają konsumentom i przedsiębiorcom”.