SocialmediaStandard 2010

Niesamowity wzrost oglądalności Facebooka, z którego korzysta już ponad 500 milionów ludzi, dynamiczny wzrost Twittera czy Foursquera, bardzo silna pozycja NK na naszym rynku powoduje, że temat związany z socialmediami budzi coraz większe zainteresowanie. Podczas tegorocznej edycji organizatorzy zaproszą do obejrzenia prezentacji liderów działających w branży i ekspertów rynkowych oraz zaprezentujemy pierwszą edycję Raportu Internet Standard - Socialmedia 2010.

unia-europejska-Horia-Varlan-CC-Flickr

Przedsiębiorca w europejskiej sieci nie jest bezbronny

Gdzie szukać pomocy w przypadku: reklamacji towaru kupionego w UE, problemów z ubezpieczeniem zdrowotnym za granicą czy nieuczciwych praktyk zagranicznego banku? Do kogo zgłosić skargę na urzędnika z innego kraju UE lub opieszałość procedur? Kto pomoże małemu przedsiębiorcy, chcącemu rozszerzyć działalność poza rynek krajowy? To tylko część pytań, na które odpowiadali eksperci podczas rozpoczętej dziś konferencji pt. „Networking, czyli jak sieci współpracy UE pomagają konsumentom i przedsiębiorcom”.

PR Forum 2010

Tematem przewodnim kongresu są zmiany i nowe trendy, jakie pojawiły się w PR i zintegrowanej komunikacji marketingowej. Duży nacisk położony zostanie na media społecznościowe i dyskusję o roli, jaką odgrywają.