Search Marketing Week

Search Marketing Week jest pierwszą w Polsce tak szeroką inicjatywą szkoleń z zakresu marketingu internetowego. Przez 5 dni, 12 specjalistów będzie przekazywało wiedzę o marketingu internetowym.