Środowisko komunikacji reklamowej spotkało się przy jednym stole. Rozmawiali o problemach związanych z rozwojem polskiego rynku reklamy i zaproponowali listę zmian, które mogłyby pozytywnie stymulować jego wzrost. 

19 lutego odbyło się pierwsze spotkanie reklamowego okrągłego stołu. Wzięli w nim udział przedstawiciele czterech grup zaangażowanych w proces komunikacji marketingowej – marketerzy, domy mediowe, media oraz audytorzy mediowi. Inicjatorem i organizatorem zebrania była IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy.

Reklama wypadła najsłabiej

Zebranie okrągłego stołu było odpowiedzią na wyniki raportu  „Polski rynek reklamy telewizyjnej na tle wybranych rynków w Europie. Perspektywy rozwoju i zagrożenia”. Badanie zostało przeprowadzone przez KPMG we wrześniu ubiegłego roku. Jego kluczowy wniosek brzmiał następująco: polski rynek reklamy rozwija się zdecydowanie wolniej niż cała gospodarka i jest to anomalia występująca tylko w Polsce.

Praca nad przyszłością reklamy

W celu przeprowadzenia pogłębionej dyskusji nad wynikami raportu, zarząd IAA Polska zorganizował cykl spotkań. Podczas pierwszego zebrania uczestnicy ustalili wstępną listę zmian, które mogłyby pozytywnie stymulować wzrost polskiego rynku reklamy. Na liście znalazły się między innymi takie zagadnienia jak:

  • przejrzyste kryterie przetargowe
  • rola CMO w wyborze najefektywniejszej strategii mediowej
  • udoskonalenie metod analizy zwrotu z inwestycji mediowych
  • oczekiwania wobec oferty badawczej dotyczącej konsumpcji mediów
  • powszechnie akceptowane praktyki określające metodologię audytu mediowego.

Podczas piątkowego zebrania uczestnicy ustalili również skład grup, które będą pracowały nad poszczególnymi zagadnieniami.

Organizator zakłada, że do wakacji powstanie pierwsza, robocza wersja „Rekomendacji dla polskiego rynku reklamy na lata 2017-2020”. Ostateczną wersję dokumentu zatwierdzą wszyscy uczestnicy obrad jesienią, natomiast pod koniec roku IAA Polska planuje zaprosić do dyskusji nad raportem całe środowisko komunikacji marketingowej w Polsce.


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu