Każdego roku Deloitte publikuje raport pomagający liderom biznesowym i technologicznym odróżnić istotne trendy od hałasu informacyjnego, tak aby wykorzystać ewaluujące technologie do zrewolucjonizowania swoich działalności. Na jakie trendy technologiczne wskazuje raport Tech Trends 2024?

Generatywna sztuczna inteligencja

Generatywna sztuczna inteligencja to nie tylko kolejny etap w rozwoju technologicznym. To rewolucja, która przynosi ze sobą potencjał zastosowań, o jakich jeszcze niedawno można było tylko marzyć. Dziś już nie zastanawiamy się, czy maszyny mogą być inteligentne, lecz jak ich inteligencję wykorzystać w biznesie.

Dzięki zwiększeniu mocy obliczeniowej, wykorzystaniu ogromnej ilości danych treningowych i zastosowaniu zaawansowanych sieci neuronowych, generatywna sztuczna inteligencja potrafi tworzyć, rozumieć i reagować na wyzwania biznesowe w sposób, który jeszcze niedawno wydawał się nieosiągalny. Co więcej, w wielu aspektach jest w stanie przewyższać ludzkie możliwości, otwierając nowe horyzonty efektywności i innowacji.

Jak więc generatywna sztuczna inteligencja zmienia biznesowy krajobraz? Technologia ta pozwala podnosić jakość treści, uzyskiwać przewagę konkurencyjną oraz co być może najważniejsze – uwalnia pracowników od rutynowych obowiązków, wyzwalając ich pełny potencjał do tworzenia oraz rozwiązywania problemów. Nowoczesne przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że kluczem do sukcesu nie jest zastąpienie ludzi maszynami, lecz wyposażenie pracowników w narzędzia, które pomogą im rozwijać ich wiedzę, produktywność i kreatywność, co z kolei będzie napędzać innowacje w firmie.

Technologie przestrzenne w przemysłowym metawersum

Technologie przestrzenne, takie jak rzeczywistość rozszerzona (AR) i wirtualna (VR) przestają być kojarzone wyłącznie z rozrywką i powoli stają się ważnymi elementami w świecie przemysłu. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się koncepcja wykorzystania danych przestrzennych i sztucznej inteligencji do odwzorowania realnych procesów w środowisku wirtualnym, która może zmienić sposób, w jaki przedsiębiorstwa projektują, produkują i zarządzają swoimi procesami.

źródło: shutterstock.com

Szczególne znaczenie ma to w środowiskach produkcyjnych, gdzie operacje są złożone i kosztowne, a przygotowanie przestrzennych symulacji na podstawie danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym może zwiększać szanse na szybkie opracowanie skutecznych procesów lub zoptymalizowanie istniejących. W efekcie można osiągnąć zwiększenie efektywności, skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek oraz optymalizację wykorzystania zasobów w przedsiębiorstwach. To krok w kierunku przyszłości, gdzie interakcje między ludźmi a technologią staną się coraz bardziej harmonijne, przynosząc realne korzyści dla nowoczesnego biznesu.

Ewolucja technologii obliczeniowych

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu coraz częściej kluczem do sukcesu staje się wykorzystanie zaawansowanych technologii obliczeniowych. Rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową, niezbędną między innymi do trenowania modeli sztucznej inteligencji, stawia pod znakiem zapytania dotychczasową infrastrukturę.

Oczywiście tradycyjne chmurowe rozwiązania wciąż są wystarczające dla większości operacji biznesowych, ale dla najbardziej innowacyjnych zastosowań, które mogą zadecydować o przewadze konkurencyjnej, konieczne mogą być wysoko zoptymalizowane i specjalistyczne środowiska obliczeniowe. Dlatego ważnym kierunkiem rozwoju na najbliższy rok będzie poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które ominą dotychczasowe ograniczenia.

Transformacja koncepcji DevOps na DevEx

Jednym z głównych trendów w świecie technologicznym na ten rok według Deloitte stanie się przejście z koncepcji DevOps na DevEx, czyli zorientowanie się na doświadczenie programistów. Firmy coraz bardziej skupią się na stworzeniu środowiska pracy, które sprzyja nie tylko przyciąganiu, lecz także zatrzymywaniu najlepszych talentów.

DevEx ma kłaść nacisk na wydajność i satysfakcję programistów poprzez świadome kształtowanie każdego punktu styku z organizacją. Firmy będą dążyć do stworzenia kultury pracy, która wspiera programistów, oferując im odpowiednie narzędzia, platformy i mechanizmy informacyjne.

źródło: shutterstock.com

Obrona prawdy w świecie wirtualnym

Od pewnego czasu obserwujemy dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, która niesie ze sobą zarówno niezwykłe możliwości, jak i poważne wyzwania oraz zagrożenia. Coraz bardziej zaawansowane generowanie treści przy użyciu sztucznej inteligencji stwarza ryzyko szerzenia się dezinformacji. Dlatego priorytetem stanie się tworzenie rozwiązań, które pomogą rozróżnić treści wygenerowane komputerowo od treści prawdziwych. Kluczowe będzie też zwiększanie świadomości na temat zagrożeń związanych z AI.

Modernizacja systemów technologicznych

Ostatni trend technologiczny na 2024 według Deloitte to kompleksowe modernizowanie systemów i procesów technologicznych w firmach, tak aby dostosować je do aktualnych potrzeb. Sugeruje się też poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, umożliwiających samodzielne, automatyczne dostosowywanie zastosowanych systemów i procesów, tak aby bez ingerencji z zewnątrz, adaptowały się do zmian i nie pozwalały firmom zostawać w tyle. Będzie to długoterminowa inwestycja w postęp, innowacyjność i efektywność biznesową.


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu