Niemal 4 na 5 pełnoletnich internautów w Polsce deklaruje, że zdarza im się brać udział w konkursach internetowych. Częstotliwość uczestniczenia w nich utrzymuje się od 2015 na zbliżonym poziomie.

Tak wynika z analiz Mindshare Polska na podstawie badania Mindreader. Kto zatem bierze udział w konkursach i jak Polska plasuje się na tle innych krajów Europy?

Badanie Mindreader zrealizowane w 2018 r. wykazało, że aż 78% pełnoletnich internatów w Polsce bierze udział w konkursach online, podczas gdy w 2015 r. wskaźnik ten wynosił 71%. Częstotliwość uczestnictwa na przestrzeni badanego okresu utrzymuje się na zbliżonym poziomie – w 2018 r. najaktywniejsi konkursowicze, biorący udział w konkursach codziennie, stanowili ok. 7% pełnoletnich internautów, natomiast uczestnictwo w skali miesiąca zadeklarowało aż 40% badanych.

Kto bierze udział w konkursach?

Jak się okazuje, w porównaniu do ogółu internautów, wśród regularnych konkursowiczów (minimum 1 konkurs miesięcznie) częściej spotkamy osoby w wieku 25-34 lat, a nieco rzadziej osoby w wieku 45+. Co ciekawe, w konkursach porównywalnie często biorą udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Konkursy, jako jedna z form aktywizacji konsumentów w ramach działań marketingowych, są wciąż jedną z najczęściej stosowanych metod angażowania odbiorców. Planując tego typu działania, należy klasycznie wyjść od celu kampanii (który może obejmować m.in. pozyskanie contentu lub budowanie zaangażowania) i charakterystyki grupy docelowej, gdyż te kluczowe założenia determinują dobór odpowiednich platform w ramach ekosystemu kampanii, narzędzi i mechaniki samego konkursu oraz nagród. Z praktyki wiemy, że szczególnie istotne jest trzymanie się dwóch zasad: 1. Niska bariera wejścia – chyba, że z jakiegoś powodu zależy nam na dodatkowej selekcji użytkowników lub chcemy w wyniku aktywacji pozyskać wartościowy content; 2. Pula nagród uwzględniająca mechanizm instant win (czyli nagrody gwarantowanej, np. w postaci kodu zniżkowego) lub wiele nagród o stosunkowo niskiej wartości, co daje użytkownikowi poczucie większej szansy na wygraną. Choć w niektórych sytuacjach sprawdzi się też wartościowa nagroda główna odroczona w czasie – komentuje Joanna Szelągowska, Manager Invention w Mindshare.

Konkursy a korzystanie z social media

Jak wygląda konsumpcja mediów społecznościowych wśród regularnych konkursowiczów? Spośród analizowanych serwisów najpopularniejsze okazały się Facebook oraz Youtube, z których tygodniowo korzysta blisko 88% regularnych uczestników konkursów.

Około połowa z nich przynajmniej raz na tydzień odwiedza też Instagram, jedna trzecia – Twittera, a jedna czwarta – Pinterest. Warto podkreślić, że wśród regularnych konkursowiczów odsetek korzystających (przynajmniej raz na tydzień) z trzech ostatnich serwisów jest wyższy niż wśród ogółu pełnoletnich internautów.

Polska na tle innych krajów europejskich

Jak Polska wypada pod względem popularności konkursów internetowych na tle Europy? Okazuje się, że wśród badanych krajów ranking otwiera Finlandia, gdzie uczestnictwo w konkursach online deklaruje niemal 90% pełnoletnich internautów.

Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce badanych krajów, z odsetkiem konkursowiczów niemal identycznym jak odsetek w Szwecji (78%). Konkursy online są natomiast najmniej popularne we Francji, gdzie uczestnictwo w nich deklaruje jedynie 43% pełnoletnich internautów.

Wielkość próby badawczej w Polsce: N=1486 (2015); N=1503 (2018)

Źródło: informacja prasowa Mindreader 


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu


Niech Cię widzą w sieci! - Grzegorz Miłkowski