Większość przedsiębiorców to ludzie czynu – wolą aktywnie działać niż snuć rozległe plany. Jednak czasem warto na chwilę się zatrzymać i przygotować plan działania, tak by możliwie jak najszybciej i najłatwiej osiągnąć wyznaczone cele. Jednym z planów, które warto przygotować jest plan marketingowy.

Czym jest plan marketingowy?

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia, jak wygląda struktura planu marketingowego i jakie elementy planu marketingowego są nieodzowne, chcielibyśmy wyjaśnić co różni plan działań marketingowych, od strategii marketingowej, gdyż pojęcia te są często ze sobą mylone. Tymczasem zrozumienie tego, czym tak naprawdę jest plan marketingowy jest podstawą, by wykreować narzędzie, które realnie pomoże w prowadzeniu biznesu.

Puzzle drewniane, pod nimi zębatki.
źródło: shutterstock.com

Jak wiadomo, podstawą działania każdej firmy powinien być biznesplan. Jest to dokument, który zawiera takie elementy jak charakterystyka przedsiębiorstwa, opis oferowanych produktów lub usług, analizę SWOT, plan finansowy, a także strategię marketingową. Strategia marketingowa wskazuje kierunek działań, które powinny zostać podjęte, by osiągnąć oczekiwane rezultaty marketingowe. Jest ona tworzona z uwzględnieniem wieloletniej perspektywy. Dokument ten powinien odpowiadać na pytania po co działamy, dla kogo i w jaki sposób, a przyjęte założenia powinny być realizowane w każdym obszarze funkcjonowania firmy. W ten sposób można wypracować tożsamość marki, zaistnieć w świadomości klientów i zapewnić firmie stabilny rozwój przez lata.

Plan działań marketingowych to z kolei dokument, który bazując na założeniach przedstawionych w strategii marketingowej, określa bieżące cele biznesowe uwzględniające aktualną sytuację. Znaleźć w nim można konkretne cele możliwe do zrealizowana w ograniczonym, stosunkowo krótkim przedziale czasu. Możemy zatem powiedzieć, że plan marketingowy odpowiada na pytania jak dokładnie działać, kiedy i gdzie.

Jeśli wyobrazilibyśmy sobie, że rynek jest polem zmagań wojennych, to strategia marketingowa podpowiadałaby nam jak wygrać wojnę z konkurencją i utrzymać władzę, a plany marketingowe wskazywałyby na sposoby pozwalające na wygranie poszczególnych bitew. Realizacja każdego kolejnego planu przybliżałaby nas do ostatecznego zwycięstwa.

Struktura planu marketingowego

Jak już wiesz plan marketingowy obejmuje krótką perspektywę czasu, wpisuje się w założenia strategii marketingowej i jest dostosowany do aktualnej sytuacji rynkowej. Warto też zaznaczyć, że plan działań marketingowych musi być zorientowany na konkretne cele biznesowe, a do tego musi być oparty o ściśle określony budżet. Dlatego kluczowe elementy planu marketingowego to:

  • konkretne i mierzalne cele operacyjne, uwzględniające aktualną sytuację rynkową i wyniki badań marketingowych,
  • harmonogram, określający kroki niezbędne do realizacji planu oraz ich rozplanowanie w czasie,
  • narzędzia, które umożliwią monitorowanie realizacji celów i ocenę osiągniętych efektów.

Plan marketingowy musi stanowić pomost pomiędzy strategicznymi założeniami biznesowymi firmy a aktualnymi trendami, możliwościami finansowymi, oczekiwaniami klientów etc. Dlatego plan marketingowy, w przeciwieństwie do strategii, powinien być na tyle elastyczny, aby móc modyfikować go w zależności od potrzeb.

Bańki mydlane trzymane w dłoniach.
źródło: shutterstock.com

Stale zaostrzająca się konkurencja na rynku, rosnące wymagania klientów, a także powstawanie licznych substytutów towarów i usług sprawia, że działania marketingowe mają niebagatelne znaczenie, niezależnie od branży, w której działamy. Podejmowanie skutecznych i spójnych działań jest możliwe, dzięki drogowskazom w postaci strategii marketingowej i planu marketingowego. W przeciwnym razie będziemy działać chaotycznie, marnując czas i pieniądze, a także zaprzepaszczając szansę na zbudowanie przewagi konkurencyjnej, zyskanie rozpoznawalności i na wykorzystanie pełnego potencjału prowadzonego biznesu.


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu