Video staje się na świecie coraz popularniejszą formą przekazu marketingowego. Mnogość kanałów i ich różnorodność powoduje, że można je wykorzystać do promocji najróżniejszych produktów i usług, skierowanych do zróżnicowanej grupy odbiorców.

Agencja OFFON przeprowadziła ogólnopolskie badanie, które pokazało popularność i sposób wykorzystywania działań wideo marketingowych przez polskie przedsiębiorstwa.

Profil ankietowanych przedsiębiorstw

http://www.offonagency.pl
http://www.offonagency.pl

Badaniem zostało objętych 400 przedsiębiorstw z całe Polski – mikro (150), małe (93), średnie (82) i duże (75) przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw kieruje swoją ofertę do innych firm (relacja B2B), ale i do konsumentów (B2C). Nieco mniej działa tylko w oparciu o relację B2B, a najmniejsza grupa – tylko B2C.

Dynamika korzystania z video marketingu

Ponad 1/3 definiuje działania video marketingowe, jako wszelkie działania z wykorzystaniem video, prowadzone w różnych kanałach, mające na celu promocję marki, produktu bądź usługi. Ale aż 43,75% utożsamia video marketing wyłącznie z działaniami prowadzonymi w Internecie.

W odróżnieniu od reklamy telewizyjnej, działania video marketingowe pozwalają na znacznie większą interakcję z widzem. Mam wrażenie, że badani nie byli do końca pewni, na czym polega ta różnicaBartłomiej Luzak, red. Prowadzący YT360.pl

Skuteczność działań promocyjnych z wykorzystaniem wideo

Badani, zapytani o skuteczność działań promocyjnych z wykorzystaniem video prowadzonych w Internecie, telewizji tradycyjnej i telewizji VOD, mierzoną wzrostem rozpoznawalności marki oraz wzrostem sprzedaży, zgodnie jako najskuteczniejsze wskazywali działania prowadzone w Internecie. Za zdecydowanie mniej skuteczne uważają te prowadzone w telewizji tradycyjnej, jeszcze gorzej oceniają pod tym względem telewizję VOD.

Siłą Internetu jest także jego mierzalność. W kategorii łatwość pomiaru efektywności kanału Internet deklasuje, w opinii badanych, zarówno telewizję, jak i VOD – komentuje Olga Majkowska, OFFON Agency.

Postawy wobec korzystania z video marketingu

http://www.offonagency.pl
http://www.offonagency.pl

Określając powody, jakie wpłynęły na to, że dotychczas nie zdecydowali się na wykorzystywanie działań video marketingowych w Internecie, PLANUJĄCY i NIEPRZEKONANI najczęściej wskazywali na zbyt wysokie koszty produkcji materiałów video, na brak wiedzy, umiejętności i doświadczenia w prowadzeniu takich działań oraz na zbyt duży nakład pracy związany z tego typu promocją. Przy czym dwa pierwsze powody zdecydowanie częściej były kluczowe dla PLANUJĄCYCH. NIEPRZEKONANI częściej niż PLANUJĄCY wskazywali, że ich klienci wolą inne formy komunikacji, nie mieli dotychczas potrzeby korzystania z video marketingu w Internecie oraz że ich oferta nie nadaje się do promowania w ten sposób.

Zakres wykorzystywanych działań wideo marketingowych

http://www.offonagency.pl
http://www.offonagency.pl

Najczęściej wykorzystywaną formą video zamieszczaną przez przedsiębiorstwa w Internecie był dotychczas film promocyjny. Taki film posiada prawie 2/3 przedsiębiorstw korzystających z video marketingu w Internecie. Wykorzystanie spotów reklamowych i filmów instruktażowych deklaruje niewiele ponad 40% badanych firm. Te trzy formy są na dzień dzisiejszy najpopularniejsze.

Działania video marketingowe w Internecie to nadal najczęściej film promocyjny – to takie „must have” dla prawie dwóch trzecich ankietowanych. Druga pod względem liczby wskazań forma – spot reklamowy także ujawnia tradycyjne upodobania firm. Format ten wywodzi się przecież wprost z telewizji, która jeszcze do niedawna stanowiła praktycznie jedyną platformę dystrybucji video – skomentowała Olga Majkowska, Project manager w OFFON Agency.

Wykorzystanie kanałów internetowych

http://www.offonagency.pl
http://www.offonagency.pl

Materiały video przedsiębiorcy najczęściej zamieszczają w serwisie YouTube, na własnej stronie www oraz w serwisie Facebook – wskazuje je średnio 8 na 10 badanych. Dokładnie te platformy zostały przez nich wcześniej wskazane wśród czterech pierwszych pozwalających na najskuteczniejszą promocję w Internecie. Dzieli je bardzo duży dystans od kolejnych platform umożliwiających wykorzystanie form video. Na obcych stronach www zamieszcza je tylko 1/4 badanych, a w serwisach społecznościowych innych niż YouTube i Facebook mniej niż 1/5 badanych.

Prognozowany wzrost dla wykorzystania form video

Najpopularniejszym kanałem, według wszystkich badanych, wykorzystywanym w celach promocyjnych i reklamowych, okazuje się być Internet. Jedyną formą promocji w Internecie, którą przedsiębiorcy planują nieznacznie ograniczyć w najbliższych 2 latach, są formy graficzne. Niewielki wzrost widoczny jest w przypadku planowania wykorzystania promocji z użyciem form tekstowych. Jednak najbardziej spektakularny wzrost, bo aż o 19,5 punktów procentowych, prognozowany jest dla wykorzystania form video. Trzeba zaznaczyć, że przedsiębiorcy w ostatnich 2 latach najrzadziej wykorzystywali do promocji w Internecie właśnie tę formę. Wysunie się ona, według deklaracji badanych, na drugie miejsce pod względem liczby przedsiębiorstw z niej korzystających.

 

Pełny raport, którego autorem jest OFFON Agency znajdziecie tutaj.


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu