Czym charakteryzują się strategia 4P i 4C? Jakie elementy się na nie składają?

Współczesny e-przedsiębiorca musi się mierzyć z zadaniami z wielu obszarów – handlu, marketingu, reklamy, prawa, logistyki, public relations, nowoczesnych technologii i nie tylko. Aby nie wkradł się chaos warto pamiętać o podstawach prowadzenia biznesu. I dlatego dzisiaj opowiemy o strategiach marketingowych 4P i 4C.

4P marketing mix

Marketingowy mix 4P składa się z czterech pojęć – product (produkt), price(cena), place (dystrybucja) i promotion (promocja). Są to obszary, na których powinna być oparta kampania marketingowa.

Pierwszy element, czyli produkt, powinniśmy przeanalizować pod kątem jakości, sposobu opakowania, rozpoznawalności marki. Istotne jest wyodrębnienie cech, które wyróżniają produkt wśród konkurencji oraz przeanalizowanie cyklu życia produktu. W tym miejscu należy także zwrócić uwagę na elementy związane z obsługą posprzedażową takimi jak gwarancja i pomoc techniczna.

Z drugim pojęciem – ceną wiąże się polityka cenowa, próg rentowności, warunki płatności, rabaty i upusty i inne aspekty, które wpływają na cenę towaru. Cenę można rozpatrywać jako czynnik konkurencyjny na rynku. Zawsze jednak cena będzie dla nabywcy wydatkiem, który musi ponieść aby otrzymać dany produkt, a dla przedsiębiorcy – będzie wynagrodzeniem za poniesione nakłady finansowe.

Myśląc o trzecim składniku formuły 4P, czyli o dystrybucji, należy przeanalizować zastosowane rozwiązania logistyczne i dostępne kanały dystrybucji. Dobrze zorganizowana dystrybucja sprawia, że produkt jest zauważany przez klientów, a nawet wyróżnia się na tle innych i jest zawsze dostępny w sprzedaży.

Ostatni, czwarty element, czyli promocja to szeroko zakrojone działania, mające na celu wprowadzić nowy produkt na rynek, zwiększyć sprzedaż, a następnie utrzymać ją na odpowiednim poziomie. W tym miejscu trzeba wziąć pod uwagę reklamę, public relations, sprzedaż osobistą, sponsorowanie i działania promocyjne.

Rozszerzona formuła 4P, czyli 7P

Z czasem uznano, że marketing mix 4P nie porusza wszystkich ważnych aspektów, dlatego rozszerzono koncepcję o trzy dodatkowe punkty – people (ludzie), proces (proces) i physical evidence (świadectwo materialne). W tym ujęciu ludzie, to nie tylko klienci, do których trafia produkt, ale wszystkie te osoby, które mają na jego sprzedaż pośredni lub bezpośredni wpływ – od pracowników produkcji, po osoby, które mają kontakt z klientem. Drugi aspekt – proces, to wszystkie działania, mające wpływ na sprzedaż produktu, od metod zainteresowania klienta produktem, po kompleksową obsługę posprzedażową. Siódmy element, czyli świadectwo materialne, obejmuje czynniki, które wpływają na odbiór firmy, marki produktu przez klientów. Do elementów świadectwa materialnego można zaliczyć elementy identyfikacji wizualnej firmy, zunifikowany ubiór pracowników, czy też elegancką siedziba firmy w doskonałej lokalizacji.

źródło: shutterstock.com

4C marketing mix


Choć opisana wyżej formuła 4P ma mocne podstawy, to z czasem zaczęła zawodzić. Wszystko dlatego, że rynek dóbr i usług na przestrzeni lat znacznie się zmienił i współcześnie został całkowicie zdominowany przez konsumenta. Dlatego powstał mowy model – koncepcja 4C. Na model ten składają się takie pojęcia jak: consumer expectations (oczekiwania konsumenta), cost (koszt), convenience (wygoda zakupu) i communication (komunikacja). Choć koncepcja ta nie zmienia zasadniczo podstawy działania przedsiębiorstwa, to wymusza na nim dostosowanie działań marketingowych do potrzeb konsumentów.

źródło: shutterstock.com
  • Pragnienia i potrzeby konsumenta a produkt

Zgodnie z nowym modelem należy zbadać pragnienia i potrzeby konsumentów, a następnie tworzyć produkt, który na nie najlepiej odpowie. Dzięki temu nakłonienie potencjalnego klienta do zakupu nie będzie trudne, ponieważ dostarczymy produkt, którego on potrzebuje.

  • Koszt a cena

W dzisiejszych czasach cena często nie jest elementem, który ma znaczący wpływ na decyzję zakupową. Konsumenci mają świadomość, że za lepszą jakość, markę czy za produkty unikatowe muszą zapłacić więcej. Jednocześnie koszt nabywanego produktu musi być dostosowany do możliwości finansowych klienta.

  • Wygoda zakupu a dystrybucja

Obecnie nie tylko dostępność produktu ma znaczenie, dlatego przedsiębiorcy muszą myśleć o wygodzie zakupu dla klienta, a nie tylko o zapewnieniu miejsca dystrybucji. Stąd konieczność wdrażania sprzedaży w salonach stacjonarnych, w sklepach internetowych, telefonicznie i z pomocą katalogów.

  • Komunikacja a promocja

W XXI wieku konsumenci są coraz bardziej odporni na bezosobowe komunikaty reklamowe wychodzące od sprzedawców. I choć taki przekaz reklamowy nadal funkcjonuje, to coraz większą rolę odgrywa nawiązanie bezpośredniej relacji z klientami. Dlatego koniecznością jest nawiązanie komunikacji, która pozwoli zaangażować konsumenta.

Koncepcję 4C można określić jako formułę 4P z punktu widzenia konsumenta. I choć obie koncepcje nie uwzględniają wszystkich aspektów, jak choćby kształtowania zachowań klientów przez markę, to są one pomocne w budowaniu strategii marketingowej firmy.