Trudno wyobrazić sobie efektywne prowadzenie kampanii SEO bez stałego monitorowania efektów, diagnozowania problematycznych elementów oraz systematycznej optymalizacji witryny. Mimo, że na rynku wciąż przybywa narzędzi, które ułatwiają zbieranie, przeglądanie i analizowanie niezbędnych danych, to wciąż żadne z nich nie robi tego w sposób tak kompleksowy i prosty jak Google Search Console. Co więcej, jak dotąd jest to jedyna platforma umożliwiająca właścicielowi witryny kontakt z moderatorami wyszukiwarki w przypadku problemów związanych z bezpieczeństwem czy nieprawidłowym funkcjonowaniem domeny w wyszukiwarce Google.

Narzędzia dla Webmasterów

Przez długi czas narzędzie funkcjonowało pod nazwą Google Webmaster Tools (w Polsce przyjęło się jako Narzędzia dla Webmasterów), co częściowo odzwierciedlało jego przeznaczenie, jednak poprzez dodawanie i rozbudowę kolejnych sekcji. Google sukcesywnie dąży do tego, by przekonać do korzystania z Google Search Console nie tylko deweloperów czy administratorów witryn, ale również właścicieli domen i specjalistów odpowiedzialnych za promocję i analitykę. Mnogość opcji związanych z monitorowaniem i diagnostyką funkcjonowania domeny to tylko jeden z argumentów przemawiających za tym, by rozpocząć systematyczne korzystanie z tego narzędzia. Już samo poznanie jego podstawowych funkcji wystarczy, by przekonać się, że ta przyjaźń wcale nie musi być szorstka.

Czy warto?

Korzystanie w narzędzi analitycznych wielu właścicielom witryn często kojarzy się z koniecznością przebicia się przez wielostronicowe instrukcje, skomplikowaną procedurą implementacji czy opłatami licencyjnymi. W przypadku Google Search Console nie trzeba obawiać się żadnego ze wskazanych wyżej elementów. Narzędzie jest po pierwsze darmowe, po drugie bardzo intuicyjne w obsłudze a po trzecie dostarcza wielu cennych informacji o tym, w jaki sposób witryna funkcjonuje w sieci. Za jego pośrednictwem właściciel witryny może samodzielnie przeprowadzić mini audyt domeny, szybko odnaleźć podstawowe błędy, które mogą uniemożliwiać poprawne wyświetlanie się sklepu czy serwisu w wyszukiwarce Google, sprawdzić na jakie słowa kluczowe strony są widoczne w wynikach wyszukiwania, jak również ocenić dostępność witryny dla użytkowników i robotów indeksujących.

Początki nie muszą być trudne

By właściciel lub osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie czy promocję witryny mogła rozpocząć korzystanie z narzędzia konieczne jest założenie nowego profilu w usłudze Google Search Console i pozytywna weryfikacja praw do otrzymywania danych. Choć warunek ten brzmi dość restrykcyjnie jest łatwy do spełnienia (o czym niżej) i wynika z prostego założenia służącego bezpieczeństwu – do zbieranych przez narzędzie danych dostęp powinien mieć jedynie właściciel strony lub upoważnione przez niego osoby.

Sposobów zweryfikowania własności domeny jest obecnie pięć i użytkownik zakładający nowy profil w usłudze może posłużyć się dowolnym z nich, wybierając najwygodniejszą dla siebie metodę, jaką jest:

  • Dodanie fragmentu kodu (metatagu) w sekcji strony głównej (opcja polecana w przypadku posiadania dostępu do edycji kodu witryny)
  • Weryfikacja poprzez plik HTML (polegająca na pobraniu gotowego pliku HTML i umieszczeniu go bezpośrednio na serwerze w katalogu głównym)
  • Weryfikacja poprzez dostawcę nazwy domeny (poprzez zalogowanie się na jego stronie i dodanie nowego rekordu DNS)
  • Użycie konta w Google Analytics (opcja najłatwiejsza i najszybsza, o ile wcześniej mamy poprawnie zainstalowany kod śledzenia Google Analytics i posiadamy pełne uprawnienia w tej usłudze).
  • Menedżer tagów Google – (sposób zbliżony do opisanego wyżej, z tą różnicą, że wyszukiwany jest kontener menedżera tagów Google zamiast kodu GA).Weryfikacja właśności domeny w Google Search Console

Po wybraniu którejkolwiek z powyższych metod nastąpi automatyczna weryfikacja tego, czy wskazany warunek został spełniony (dodanie odpowiedniego fragmentu kodu, pliku, rekordu czy użycie konta w Google Analytics lub Google Tag manager). Jeśli proces przebiegnie poprawnie niemal natychmiast otrzymamy komunikat o pomyślnej weryfikacji.

Po przejściu opisanej wyżej procedury część danych będzie dostępna od razu, natomiast inne będą sukcesywnie zbierane i przetwarzane. Mnogość sekcji i zakres prezentowanych w nich informacji mogą na początku wydać się przytłaczające, warto więc analizować je stopniowo i włączyć w cały proces specjalistów odpowiedzialnych zarówno za działania promocyjne jak i budowę strony. Najłatwiej zrobić to poprzez zgłoszenie nowego użytkownika i nadanie mu ograniczonych lub pełnych uprawnień.

Jak Google “widzi” Twoją witrynę?

Krok pierwszy: komunikacja

Audyt domeny za pośrednictwem GSC warto rozpocząć od sekcji “Wiadomości”. Można tam znaleźć komunikaty, które Google przesyła w przypadku ważnych lub nietypowych zdarzeń dotyczących funkcjonowania domeny np. problemów z indeksowaniem stron, kwestiami bezpieczeństwa czy nałożonymi na witrynę karami. Również w przypadku wysyłania do Google próśb o ponowne sprawdzenie witryny czy podejmowania konkretnych działań na koncie w sekcji Wiadomości będą pojawiały się potwierdzenia otrzymania zgłoszeń oraz odpowiedzi.

Krok drugi: diagnoza i naprawa

Jednym z kluczowych elementów, który należy koniecznie zweryfikować, są komunikaty w sekcji “Ruch związany z wyszukiwaniem” –> “Ręczne działania”. W przypadku gdy domena jest wolna od kar ręcznych w omawianej sekcji powinien być widoczny komunikat: „W witrynie nie znaleziono ręcznych działań przeciwspamowych”. Jeśli jednak witryna narusza wytyczne wyszukiwarki Google może dojść do nałożenia na nią ręcznej kary. Następstwem takiej sytuacji jest pojawienie się komunikatu opisującego przyczynę nałożenia negatywnych sankcji oraz informacje o tym czy problem dotyczy całej witryny czy tylko jej wybranych sekcji (więcej o tym czym jest filtr ręczny od Google i jak do zdjąć).

Komunikat w sekcji ręczne działania

Sekcja: Problemy dotyczące bezpieczeństwa

W drugiej kolejności należy przejść do sekcji “Problemy dotyczące bezpieczeństwa”. Informacja: „obecnie nie wykryliśmy żadnych problemów z bezpieczeństwem związanych z treściami Twojej witryny” oznacza, że możemy odhaczyć ten punkt w naszym audycie i ponownie sprawdzić informacje za jakiś czas. Gdyby jednak serwis padł ofiarą ataku hackerów i/lub zawierał złośliwe oprogramowanie to w tej sekcji znajdą się wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, najczęściej wraz z przykładami i wskazówkami ułatwiającymi rozwiązanie problemu.

Sekcja: Stan w wyszukiwarce

Kolejna, ważna sekcja to “Stan w wyszukiwarce” –> “Udoskonalenia HTML”. Na bazie zgromadzonych tam danych można w szybki sposób zdiagnozować wiele istotnych problemów, których rozwiązanie może znacząco poprawić wydajność witryny, jej funkcjonowanie w sieci oraz komfort użytkowania. Dla przykładu, podwójne meta opisy wskazują na istnienie pod różnymi adresami URL stron o takim samym wypełnieniu meta tagu title i description, co w praktyce może oznaczać istnienie duplikatów (stron o identycznej zawartości stanowiących wzajemne kopie, mogących obniżać ogólną ocenę domeny).

Sekcja: Indeksowanie

“Indeksowanie” –> “Błędy indeksowania” to kolejna ważna sekcja na której należy skupić się w trakcie audytu. Znajdują się tam informacje o nieprawidłowościach odnoszących się do całej witryny, związanych z działaniem serwerów DNS, łącznością lub niedostępnością pliku robots.txt. W tym samym miejscu można również śledzić błędy w obrębie poszczególnych podstron i w szybki sposób dotrzeć do listy adresów, które np. wciąż są linkowane w obrębie domeny choć przestały już poprawnie działać (zostały usunięte i mają status 404).

Krok trzeci – monitoring, analizowanie i wyciąganie wniosków

Po zdiagnozowaniu podstawowych błędów następnym etapem audytu jest analiza sekcji “Ruch związany z wyszukiwaniem” –> “Analityka wyszukiwania”. Za pośrednictwem widocznych tam raportów można zobaczyć jak często witryna pojawia się w wynikach wyszukiwania, po jakich słowach kluczowych następują przejścia na strony oraz jaka jest średnia pozycja, na której domena wyświetla się na dane zapytanie. Przy użyciu dostępnych filtrów można łatwo zawężać dane i oceniać się w konkretnych przedziałach czasowych (również porównując np. miesiąc do miesiąca) lub też przełączyć się na widok z listą najczęściej wyświetlanych podstron czy typów wyszukiwania. Dzięki gruntownej ocenie danych w tej sekcji dowiemy się, czy widoczność naszej domeny w bezpłatnych wynikach wyszukiwania koncentruje się wokół najważniejszych sekcji (np. ofertowych), czy lista wybranych do pozycjonowania słów jest optymalna i czy pozycje fraz zmieniają się w odpowiedzi na podejmowane przez nas działania.Widok sekcji analityka wyszukiwania

Sekcja: Ruch związanych z wyszukiwaniem

W sekcji “Ruch związanych z wyszukiwaniem” –> “Linki do Twojej witryny” znajdują się informacje o źródłach największej ilości linków (czyli domenach, które zawierają najwięcej linków zwrotnych do naszej strony) jak i o adresach w obrębie naszej domeny, do których prowadzi najwięcej zewnętrznych odnośników. Wszelkie anomalnie w obu tych raportach, w postaci nagłego pojawienia się nieznanej lub niezaufanej domeny (zawierającej wiele backlinków do naszej strony) jak też nienaturalnych przyrostów czy spadków liczby linków, mogą stanowić sygnał, że konieczna jest gruntowna analiza i dokładne przyjrzenie się całemu profilowi linków.

Przykładowe dane w sekcji Linki do Twojej witryny

Sekcja: Indeks Google

Kolejny, ważny raport, znajduje się w sekcji “Indeks Google” –> “Słowa kluczowe w treści”. W tej zakładce znajduje się lista najważniejszych fraz (wraz z ich odmianami), znalezionych przez roboty wyszukiwarki w trakcie indeksowania naszej witryny. Ich ranking jest uwarunkowany częstotliwością występowania poszczególnych słów w obrębie domeny. W przypadku prawidłowo zoptymalizowanej pod kątem SEO witryny wśród wskazanych na liście fraz powinny znaleźć się słowa ściśle powiązane z jej tematyką i/lub ofertą. Omawiane zestawienie jest również wskazówką czy poszczególne podstrony są odpowiednio nasycone tematyczną treścią i czy zawierają strategiczne słowa kluczowe. Obecność na liście, przypadkowych, nieoczekiwanych czy niezwiązanych z domeną słów (takich jak np. „porno” czy „Viagra”) może wskazywać na problemy z bezpieczeństwem (takie jak atak hackerów i publikację spamerskich treści).

Krok IV – działanie i poprawa wyników

Aby ułatwić robotom wyszukiwarki dotarcie do wszystkich podstron działających w obrębie naszej witryny czy przyspieszyć indeksowanie się nowych lub też ostatnio modyfikowanych stron warto zadbać o stworzenie, zgłoszenie i aktualizowanie map XML. W sekcji “Indeksowanie” –> “Mapy witryn” znajdują się niezbędne narzędzia i raporty odnoszące się właśnie do tego elementu. Wygenerowane pliki XML można najpierw przetestować a następnie zgłosić do indeksacji. W tym miejscu pojawiają się także statusy map, statystyki zgłoszonych i zaindeksowanych adresów oraz sygnalizowane są ewentualne błędy.

Sekcja: Indeksowanie

“Indeksowanie” –> “Pobierz jako Google” – za pośrednictwem tej sekcji istnieje możliwość sprawdzenia w jaki sposób roboty wyszukiwarki indeksują poszczególne podstrony. W tym miejscu można również przesłać do zaindeksowania nowe lub niedawno zmodyfikowane adresy. Opcja pobierz i zrenderuj pozwala zasymulować zachowanie Google i sprawdzić na ile wersja strony jaką widzą realni użytkownicy bardzo różni się od tej prezentowanej robotom (i które partie strony mogą być dla nich niedostępne lub problematyczne).

Sekcja: Obsługa na urządzeniach mobilnych

“Ruch związany z wyszukiwaniem” –> “Obsługa na urządzeniach mobilnych” – we wskazanej sekcji można odnaleźć informacje o problemach związanych z wyświetlaniem się poszczególnych podstron w trakcie ich przeglądania na urządzeniach mobilnych. Duża i stale zwiększająca się liczba błędów może skutkować obniżeniem pozycji domeny w wynikach wyszukiwania prezentowanych dla urządzeń mobilnych. Warto przyjrzeć się sygnalizowanym problemom i rozwiązać je na bazie wskazań Google.Raport błędów w sekcji Obsługa na urządzeniach mobilnych

Początek optymalizacji i zmian

Omówione w artykule wybrane sekcje i dostępne w ich obrębie dane to jedynie kilka wybranych elementów, od których warto rozpocząć audyt witryny i proces jej optymalizacji, jednak zapoznanie się nawet z kilkoma wskazanymi raportami i wykonanie podstawowych testów pozwoli w szybki sposób zdiagnozować najpoważniejsze błędy, znaleźć rozwiązania i poprawić pozycje w wynikach wyszukiwania. Warto pamiętać o tym, że optymalizacja domeny jest procesem ciągłym, więc zaznajomienie się z Google Search Console powoli nie tylko wykrywać elementy wymagające zmiany, ale również „trzymać rękę na pulsie”, szybko reagować na pojawiające się komunikaty oraz pozyskiwać i analizować dane o widoczności domeny w sieci.

Katarzyna Baranowska
Katarzyna Baranowska

Katarzyna Baranowska – menedżer ds. szkoleń w dziale SEO w Artefakt Sp. z o.o. Sp.k.

Specjalizuje się w audytach serwisów i sklepów internetowych pod kątem SEO, optymalizacji witryn, przygotowywaniu i wdrożeniu strategii związanych z budowaniem popularności serwisów w wyszukiwarkach internetowych oraz zapewnia wsparcie analityczne bazując na narzędziach Google. Odpowiada również za szkolenia zespołu i promocję marki Artefakt. Trener SEO/SEM i kwalifikowana specjalistka Google Analytics.


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu