Jak zbliżyć do siebie sprzedaż i marketing, aby wydobyć ich pełen potencjał i zwiększyć zyski? Odpowiedzią jest smarketing!

Smarketing – co to oznacza?

Słowniki definiują sprzedaż jako wszelkie czynności związane z odpłatnym dostarczaniem towarów lub usług. Marketing z kolei jest określany jako proces mający na celu wynajdowanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb klientów. Naturalne jest zatem, że marketing wspiera sprzedaż. W smarketingu (sales + marketing = smarketing) chodzi jednak o coś więcej. O ścisłą integrację działań sprzedażowych i marketingowych, tak aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał i w efekcie zwiększyć dochód firmy. A to wszystko poprzez skoncentrowanie się na potrzebach klientów. Potrzeba ścisłego współdziałania działów marketingu i sprzedaży wynika z oczekiwań klientów. To właśnie oni są zmęczeni nachalnymi reklamami i zachętami do zakupów. Mówi się, że ludzie kochają kupować, ale nie lubią jak się im coś sprzedaje. Najlepszy marketing jest więc to taki, który nie wygląda na marketing. I takie podejście przyświeca idei smarketingu.

Wszystko wskazuje na to, że marki które nie chcą stracić swojej pozycji na rynku muszą wdrożyć strategie smarketingowe. Dzięki nim kampanie marketingowe uwzględniają cele sprzedażowe, a kampanie sprzedażowe nie pomijają celów wizerunkowych marki.

Synergia sprzedaży i marketingu w praktyce

Nadrzędnym celem smarketingu jest integracja procesów sprzedażowych i marketingowych. Dlatego pierwszym elementem, na którym należy się skupić jest wymiana informacji. Sprzedaż powinna opierać się na danych udostępnianych przez dział marketingu, a marketing powinien czerpać wiedzę z informacji zwrotnych od działów sprzedaży. Aby dane te były zrozumiałe dla obydwu zespołów konieczne jest wprowadzenie ujednoliconej terminologii. Wszyscy powinni doskonale orientować się kim są potencjalni klienci i jakie mają potrzeby. W ustaleniu tego pomocne jest stworzenie i zaprezentowanie persony marketingowej. Obie strony powinny także pracować nad optymalizacją lejka sprzedażowego.

Pięć dłoni zbijających sobie żółwika.
źródło: unsplash.com

Współpraca zespołów odpowiedzialnych za sprzedaż i za marketing nie będzie możliwa bez bliskiej relacji pomiędzy pracownikami i prawidłowej komunikacji. Warto zatem zintegrować przedstawicieli obydwu działów w duchu team buildingu. W cenie są też regularne spotkania, pozwalające stronom omawiać bieżące działania i wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Ponadto trzeba pamiętać, że poszczególnie działy nie mają ze sobą rywalizować, lecz muszą zjednoczyć siły w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu. Zwiększenie efektywności pracy obydwu działów będzie możliwe dzięki wypracowaniu wspólnych celów w ramach jednej strategii smarketingowej. To sprawia, że zespół sprzedaży, jak i dział marketingu ponoszą odpowiedzialność zarówno za sprzedaż, jak i za wizerunek marki, ale też wspólnie są nagradzani za sukcesy.

Smarketing zakłada, że maksymalny potencjał firmy można wykorzystać tylko wtedy, gdy dział sprzedaży i marketingu ściśle ze sobą współpracują, a cała strategia jest oparta o mocne strony każdego z zespołów. Bez wątpienia jest to najbardziej aktualne i nowoczesne podejście do optymalizacji strategii sprzedaży i marketingu w firmie.


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu