Badania dotyczące efektywności content marketingu przeprowadzane są przez platformę WhitePress we wrześniu oraz październiku, a całemu wydarzeniu patronuje również MarketingLink.

Badania kierowane są zarówno do agencji jak i do firm, samodzielnie realizujących działania content marketingowe. Po przeprowadzonych badaniach zostanie przygotowany raport z wynikami dotyczącymi skuteczności różnych form content marketingu.

Ankieta składa się z 2o pytań i podzielona jest na trzy odrębne części. Jedna z nich dotyczy profilu firmy respondenta, druga zajmuje się wykorzystywanymi formami CM, ich efektywnością oraz celami stawianymi przez firmę, a trzecia część ankiety dotyczy budżetu oraz prognozowanej przyszłości content marketingu. Za każdy wypełniony formularz, WhitePress przekaże 1zł na Fundację Anny Dymnej “Mimo wszystko”.

Współwłaściciel WhitePress, Paweł Strykowski wyjaśnił cel powstania takiego badania które ma na celu pokazać zależności, jakie występują pomiędzy wielkością firmy, stosowanymi formami content marketingu czy wydatkami na taki rodzaj promocji. Po uzyskaniu odpowiedzi na pytania powstanie raport, który będzie źródłem wielu wartościowych informacji na temat wykorzystania content marketingu.

Ankieta dostępna jest pod tym adresem.


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu