Jak wygląda wirtualna rzeczywistość z perspektywy twórców treści? Czego odbiorcy oczekują od nowych technologii? Jak skutecznie wykorzystać VR w marketingu? Na nasze pytania dotyczące odbioru treści oraz tego jak VR wpływa na komunikację marek odpowiadała Ana Brzezińska.

Ciągły rozwój nowych technologii sprawił, że jako użytkownicy wciąż jesteśmy spragnieni nowych, niepowtarzalnych doświadczeń. O coraz większych oczekiwaniach odbiorców porozmawialiśmy z Aną Brzezińską, jedną z prelegentek VR Congress.

MONIKA SZCZUROWSKA: Jak VR zmienia odbiór treści?

ANA BRZEZIŃSKA: VR nie tyle zmienia odbiór treści, co zmienia odbiór otaczającej nas rzeczywistości.W naszej branży, czyli w produkcji audiowizualnej, mamy tendencję do zastanawiania się, jak wirtualna rzeczywistość zmieni to, w jaki sposób pracują twórcy treści oraz jak nasi odbiorcy będą zmieniali swoje nawyki. Zapominamy jednak, że ta technologia skoryguje zachowania ogromnej ilości ludzi z wielu branż. Moim zdaniem VR wpłynie na sposób, w jaki ludzie komunikują się ze sobą. Sądzę, że to jest najważniejsza zmiana. VR nie jest też technologią nową. Na przykład w projektowaniu samochodów, samolotów czy różnego rodzaju urządzeń, które wymagają przeprowadzania symulacji stosuje się wirtualną rzeczywistość od wielu lat. Dziś znajduje ona zastosowanie również w medycynie, edukacji, turystyce, hotelarstwie czy nieruchomościach. Z czasem z VR’u zaczną korzystać przedstawiciele kolejnych dyscyplin. Jeżeli chodzi o produkcję audiowizualną, to bez względu na to, czy mówimy o treściach rozrywkowych, komercyjnych czy artystycznych, dzięki VRowi powstaje kolejna gałąź produkcji, która nie musi być zagrożeniem, ani konkurencją dla tych, które już istnieją. Jesteśmy jednak na wczesnym etapie adaptacji technologii w tym obszarze, więc trudno przewidzieć, co zdarzy się w przyszłości.

W jaki sposób VR wpływa na komunikację marketingową marek?

Tu na pewno należy podkreślić jedną kwestię. Dopóki sprzęt VR nie będzie powszechnie dostępny, wszystko, o czym mówimy, pozostanie teorią. Marketing zacznie w sposób efektywny korzystać z tego, co oferuje wirtualna rzeczywistość, kiedy masowy odbiorca będzie miał dostęp do headsetów. Wszelkie działania reklamowe czy komunikacyjne prowadzone na szeroką skalę wymagają łatwego dostępu do dużej grupy ludzi. Ale są już pierwsze przykłady tego, jak można stosować VR w marketingu. Audi zanotowało wzrost sprzedaży, wykorzystując wirtualną rzeczywistość do pokazywania swoim klientom wnętrz niektórych modeli samochodów. Deweloperzy mają możliwość prezentowania wnętrz mieszkań czy domów, które są jeszcze w budowie. Zainteresowanie konsumenta produktem lub usługą będzie rosło, kiedy będziemy mogli przenieść go do konkretnej sytuacji lub miejsca, zamiast pokazywać je na prospekcie czy zdjęciach. Tak jest na przykład z hotelami, które chętnie wystawiają swoje prezentacje 360 stopni na targach VR. Klienci mogą dzięki nim zobaczyć, jak wygląda ośrodek, w którym chcą spędzić wakacje.

Jakie wyzwania związane z VR stoją przed twórcami contentu?

My sami jako twórcy, nie do końca wciąż znamy język właściwy dla tego konkretnego medium. Będziemy go wypracowywać metodą prób i błędów. Są już podejmowane próby stworzenia pewnych kategorii czy zasad na wzór tych, jakie obowiązują w języku filmu czy literatury. Ale to dopiero początek. Na razie działamy w sposób mniej lub bardziej przypadkowy i patrzymy, jakie będą rezultaty. Istotne jest również to, aby być otwartym na myślenie interdyscyplinarne i pozbawione uprzedzeń. Próby przenoszenia na siłę rozwiązań ze świata filmu, literatury czy teatru do VRu niekoniecznie mają sens. Być może na użytek wirtualnej rzeczywistości trzeba będzie stworzyć zupełnie nowe kategorie i pojęcia.

Ana BrzezinskaAna Brzezińska

Niezależny reżyser filmów i doświadczeń VR. Ukończyła studia w Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Współpracuje z grupą ITI. Realizowała projekty w zakresie produkcji i doradztwa medialnego. Obecnie pracuje nad scenariuszami przyszłości dla gatunku ludzkiego pt. „The Future of Forever”. Podczas European VR Congress opowiadała o Wirtualnej rzeczywistości z perspektywy twórców treści.

Wywiad został zrealizowany w ramach European VR Congress, którego patronem medialnym był portal MarketingLink.


Promuj biznes na łamach MARKETINGLINK!

Zobacz możliwości reklamy w portalu


Niech Cię widzą w sieci! - Grzegorz Miłkowski